You are on Vietnam site

chúng tôi thổi hồn vào từng

câu chuyện thương hiệu

Discover more

tạo nên những trải nghiệm

kích hoạt

tạo nên những trải nghiệm

truyền cảm hứng

tạo nên những trải nghiệm
truyền cảm hứng
Bước vào thế giới vĩ mô của Tencent
XEM DỰ ÁN

thiết kế mang đầy tính cảm hứng thông qua các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi

tin mới

tại Kingsmen, chúng tôi

we are kingsmen

Là những người kể chuyện. Phá vỡ những rào cản và mang tầm nhìn của thương hiệu thành hiện thực.
Thương hiệu của bạn sẽ trở thành tâm điểm với thiết kế, sự sáng tạo và ý tưởng mà chúng tôi mang lại.
Vượt mọi khuôn khổ thiết kế, chúng tôi tạo ra những trải nghiệm và sự khám phá.

XEM THÊM VỀ CHÚNG TÔI

cùng tạo ra những sáng tạo vô tận
qua các cơ hội hợp tác

BẮT ĐẦU TRẢI NGHIỆM