You are on Vietnam site

cơ hội nghề nghiệp

Discover more

Nếu bạn tin rằng có thể đồng hành để phát triển đội ngũ và tập đoàn của chúng tôi theo quy mô toàn cầu, tạo ra những trải nghiệm đổi mới và sẵn sàng cho những triển vọng chuyên nghiệp mang tính sáng tạo, hãy tham gia cùng chúng tôi.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG HIỆN TẠI

Cơ hội nghề nghiệp ở

kingsmen

Quan hệ đối tác có ý nghĩa gì với chúng tôi?

Nhân viên, Khách hàng và Nhà cung cấp kết nối chuỗi giá trị doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi tin vào cách tiếp cận mang tính hợp tác - từ gặp gỡ những tài năng và đối tác có tính chiến lược, nhằm kết nối các khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng phát triển và tham gia mở rộng tất cả các ngành và chuyển đổi trong việc đóng góp các nguồn lực khác nhau. Hãy là một phần của những giải pháp này và trở thành cộng sự của chúng tôi.

Chúng tôi đang làm việc thế nào trong bối cảnh hiện nay?

Môi trường làm việc của chúng tôi thay đổi theo thời gian, giữa làm việc từ xa và giãn cách xã hội. Chúng tôi làm việc để tạo cầu nối cho sự phát triển của môi trường kết hợp, phù hợp và hoà nhập với những gì đang diễn ra trong cộng đồng.