You are on Vietnam site

corporate interiors

Hiện đại hoá môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm cân bằng trong công việc và giải trí

Discover more

Chúng tôi làm mờ ranh giới giữa công việc và sự thoải mái

Không gian và thiết kế không chỉ đơn thuần định hình nên một văn phòng, mà là phương tiện tạo ra các khu vực làm việc có tác động đến nhân viên cũng như đối tác và khách hàng. Một môi trường thuận lợi khơi dậy nguồn cảm hứng sẽ giúp nâng cao tâm trạng, tăng sự tập trung và thúc đẩy năng suất.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
01

Tạo nền tảng

Văn phòng là nơi đại diện cho những triết lý kinh doanh của doanh nghiệp và tạo sự phát triển thực thi. Chúng tôi tái thiết kế không gian để trở nên ấn tượng và mang dấu ấn cá nhân của thương hiệu, tạo ra những trang thiết bị tuỳ chỉnh theo nhu cầu cho các phòng training, khu trưng bày các thành tựu, khu trung tâm hoặc các phòng họp.

02

Môi trường bền vững để phát triển

Là tiêu điểm trong kế hoạch dài hạn, thiết kế dạng module của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự linh hoạt. Tìm kiếm cơ hội và những khoảng trống để mở rộng nhóm của bạn hoặc tạo thêm sự kết nối từ khách hàng. Phương pháp thiết kế đa mục đích mang đến một không gian năng động và hợp tác.

03

Thiết kế sáng tạo

Khi không gian doanh nghiệp phát triển thành môi trường từ xa và trừu tượng, chúng tôi trân trọng việc mang tính toàn vẹn của sự thoải mái của một căn nhà vào trong thiết kế nội thất doanh nghiệp. Chất liệu bền vững và phong cách thiết kế xanh là tiền đề cho sự thăng hoa của bạn.

02

Môi trường bền vững để phát triển

Là tiêu điểm trong kế hoạch dài hạn, thiết kế dạng module của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự linh hoạt. Tìm kiếm cơ hội và những khoảng trống để mở rộng nhóm của bạn hoặc tạo thêm sự kết nối từ khách hàng. Phương pháp thiết kế đa mục đích mang đến một không gian năng động và hợp tác.

01

Tạo nền tảng

Văn phòng là nơi đại diện cho những triết lý kinh doanh của doanh nghiệp và tạo sự phát triển thực thi. Chúng tôi tái thiết kế không gian để trở nên ấn tượng và mang dấu ấn cá nhân của thương hiệu, tạo ra những trang thiết bị tuỳ chỉnh theo nhu cầu cho các phòng training, khu trưng bày các thành tựu, khu trung tâm hoặc các phòng họp.

03

Thiết kế sáng tạo

Khi không gian doanh nghiệp phát triển thành môi trường từ xa và trừu tượng, chúng tôi trân trọng việc mang tính toàn vẹn của sự thoải mái của một căn nhà vào trong thiết kế nội thất doanh nghiệp. Chất liệu bền vững và phong cách thiết kế xanh là tiền đề cho sự thăng hoa của bạn.

Chuyên môn
của chúng tôi

  • Trang bị nội thất
  • Quản lý dự án
  • Thiết lập tùy chỉnh & theo module
  • Chương trình triển khai cố định
  • Nguồn cung ứng toàn
  • Quản lý thiết kế
  • Giải pháp chìa khóa trao tay

Chúng tôi vinh hạnh có cơ hội làm việc với hàng loạt tổ chức

cùng tạo ra những sáng tạo vô tận
qua các cơ hội hợp tác

BẮT ĐẦU TRẢI NGHIỆM